Algemene voorwaarden

 

1.0 Reserveren

Reserveren en boeken is mogelijk middels het online boekingsformulier ,vul alle gegevens in.

Na de reservering  krijgt u een offerte toegezonden.

Telefonisch reserveren is ook mogelijk (via 06-20415260).

Na bevestigen van deze offerte wordt de huurovereenkomst toegezonden.

Voor vragen kunt u altijd contact op nemen.

2.0 Huurprijs

De huur is inclusief gas, water en elektra. De verplichte eindschoonmaak bedraagt  € 50,00

Inclusief:bed-,bed-, en keukenlinnen en draadloos internet.

De verhuurders zijn toeristenbelasting verschuldigd aan Gem.Hogeland a €1,50 waarvan de verhuurders  € 0,75 per nacht doorberekenen aan de huurders.

 3.0 Betaling

Na reservering ontvangt u een huurovereenkomst en een factuur.

 

4.0 Huurperiode

U kunt het  Waddenhuisje per nacht  boeken, indien de beschikbaarheid dit toestaat.

Verhuurder verplicht zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip in goede staat aan huurder op te leveren.

Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij dit contract is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van verhuurder.

Huurder zal het gehuurde als een goed bewoner gebruiken en het netjes en schoon bewonen, daarbij  verbindt hij zich alle schaden – met uitzondering van de gevaren van brand – door zijn toedoen, of nalatigheid aan het gehuurde, de stoffering, het huisraad of anderszins ontstaan, direct te vergoeden. Zulks eveneens voor vermissing van enig deel van het gehuurde, de stoffering of het huisraad.

 

5.0 Ontbinding
Verhuurder is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn :
a. indien bij de aanvang der huurperiode de volle huursom niet is voldaan,
b. indien huurder het gehuurde voortijdig verlaat,
c. indien huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag waarop de huurtermijn een aanvang neemt voor 21.30 uur, zonder schriftelijk of telefonisch bericht te hebben, dat hij het gehuurde later zal betrekken,
d. indien huurder de verplichtingen uit deze overeenkomst niet behoorlijk naleeft.

6.0 Tijdelijk woonruimte

Het is mogelijk om het Waddenhuisje voor een lange periode te huren, hiervoor  graag telefonisch contact opnemen.

7.0 Annuleren

Een annulering dient  per e-mail aan ons door te geven. De annulering is definitief zodra deze door ons, aan u is bevestigd.

Bij annulering 30 dagen of minder voor aankomstdatum, is 50% van de huursom aan de verhuurder verschuldigd.

Bij annulering 14 dagen of minder voor de aankomstdatum, is 100% van de huursom aan de verhuurder verschuldigd.

7.1 Annuleren bij positief getest zijn bij Corona

Bij annulering 7 dagen of minder voor de aankomstdatum, is 50% van de huursom aan de verhuurder verschuldigd.

8.0 Aansprakelijkheid

De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of letsel door welke oorzaak dan ook.

9.0 Algemene regels

Het is niet toegestaan om met meer dan 4 personen te overnachten in de gehuurde vakantiewoning.

In het vakantiehuis mag niet gerookt worden. Huisdieren zijn niet toegestaan.

v.2.5

 

 
Nieuws